Systemy tarasowe

Masz problem z nieszczelnością tarasu lub balkonu, a płytki ceramiczne (marmurowe, gresowe, granitowe itp.) są w dobrym stanie i jest Ci żal je usuwać? Dział R&D Alchimica S.A. opracował system naprawy tarasu bez zrywania płytek, który stanowi skuteczne rozwiązanie problemu nieszczelności.

 Żywice poliuretanowe HYPERDESMO® system dla balkonów i tarasów zgodny z wytycznymi ETAG.

Naprawa tarasu bez zrywania płytek

Naprawa tarasu/balkonu bez zrywania płytek odbywa się poprzez aplikację transparentnej płynnej membrany Hyperdesmo®-T z żywicy poliuretanowej przy użyciu wałka lub natrysku bezpowietrznego na jego całej powierzchni. Po zakończeniu procesu wiązania (polimeryzacji), żywica stworzy estetyczną dla oka, jednolitą i bezszwową powłokę silnie związaną do podłoża. Transparentna membrana Hyperdesmo®-T jest otwarta dyfuzyjnie i z czasem umożliwi odparowanie wilgoci z podłoża do atmosfery. To niezwykle ważna właściwość, bo w przypadku naprawy przeciekającego tarasu/balkonu nie zamkniesz wilgoci w konstrukcji.

Przed przystąpieniem do aplikacji żywicy należy ceramiczną (marmurową, kamienną lub inną) powierzchnię tarasu lub balkonu starannie przygotować.
1. Przede wszystkim upewnij się, że płytki nigdzie nie klawiszują. W przypadku gdy niektóre płytki wydają się nie do końca stabilnie przylegać do powierzchni tarasu/balkonu, podklej je.
2. Sprawdź wszystkie dylatacje i fugi. W razie gdy zauważysz jakieś ubytki, uzupełnij je.
3. Dokładnie wyczyść (np. myjką ciśnieniową lub aktywną pianą) powierzchnię. Jeśli używasz środków chemicznych, dokładnie wypłucz je wodą.
PAMIĘTAJ! Przed zastosowaniem membrany Hyperdesmo-T ważne jest, aby doprowadzić powierzchnię do możliwie najlepszego stanu. Po rozprowadzeniu żywicy poliuretanowej Hyperdesmo-T trwale zakonserwujesz ten stan na dlugie lata!

Po wyczyszczeniu powierzchni możemy przystąpić do właściwej aplikacji systemu Hyperdesmo®-T opracowanego przez Alchimica S.A. Building Chemicals.
1. Gruntowanie
Etap ten aktywuje chemicznie powierzchnię tarasu/balkonu i zapewnia bardzo silne związanie transparentnej membrany Hyperdesmo-T do podłoża (siła związania ~20kg/cm2). Przy użyciu ściereczki z mikrofibry (ważne, aby w wyniku tarcia ściereczka nie brudziła powierzchni włóknami) wetrzyj grunt Primer-T w powierzchnię płytek. Zachowaj zużycie 0,2L/m2 [Przeczytaj kartę techniczna gruntu Primer-T]. Jeśli aplikacja membrany ma zostać przeprowadzona na powierzchni porowatej, użyj gruntu Microprimer PU.

2. Aplikacja transparentnej membrany poliuretanowej Hyperdesmo-T
Używając zwykłego wałka (króki/średni włos) lub natrysku hydrodynamicznego rozprowadź równomiernie żywicę poliuretanową na całej powierzchni balkonu lub tarasu. Aby mieć gwarancję wieloletniej szczelności membrany, zachowaj całkowite zużycie 0,8-1L/m2 w dwóch (każda po 0,4-0,5L) lub 3 warstwach (każda po 0,3L) – ilość warstw zależności od kąta spadku powierzchni. Płynna membrana hydroizolacyjna Hyperdesmo®-T składa się z hydrofobowych, alifatycznych żywic poliuretanowych. Jest to produkt samorozpływny, samoczynnie wniknie we wszystkie nierówności i ubytki, gwarantując całkowitą szczelność powierzchni. Membrana Hyperdesmo®-T jest całkowicie odporna na UV (nigdy nie żółknie), zachowuje wszystkie właściwości w temperaturach -40 do +80oC. Ma właściwości mostkowania pęknięć i odporność na rozciąganie (elongacja >300%). Membrana ma wykończenie z połyskiem.

3. Ochrona membrany – top coat PU Finish Matte
Jeśli Twój balkon lub taras jest intensywnie eksploatowany lub nie odpowiada Ci połyskująca powłoka Hyperdesmo®-T, warto pomyśleć o aplikacji powłoki ochronnej o matowo – satynowym wykończeniu: PU Finish-Matte lub Aquasmart TC Floor Protect. Żywica ta jest bardzo odporna na tarcie i stanowi skuteczną ochronę membrany izolacyjnej Hyperdesmo®-T.

Dedykowanym dla systemu transparentnej hydroizolacji gruntem jest

– PRIMER-T

Na powierzchniach o wyższym stopniu porowatości (np. łupek granitowy, piaskowiec) zastosuj podkład gruntujący

– MICROPRIMER PU

Wykonaj transparentną powłokę hydroizolacyjną w dwóch warstwach po 0,4-0,5Lt/m2 każda (całkowite zużycie około 0,8-1Lt/m2) stosując

– HYPERDESMO©-T

W celu podniesienia odporności na tarcie oraz substancje chemiczne, zastosuj

– PU FINISH MATTE

lub

– AQUASMART TC FLOOR PROTECT

Żywice poliuretanowe i epoksydowe na taras i balkon, pokrycia, hydroizolacja

Żywice poliuretanowe HYPERDESMO® tworzą system hydroizolacji i nawierzchni dekoracyjnej balkonów, tarasów oraz przejść zewnętrznych (zgodny z wytycznymi ETAG) z bogatymi możliwościami wykończenia powierzchni. Rozwiązanie to składa się z następujących elementów:
1. Podkład gruntujący. Grunt należy dobrać do typu podłoża na jakim ma zostać przeprowadzona aplikacja. Jego zadaniem jest pzrygotowanie powierzchni do aplikacji systemu żywic poliuretanowych HYPERDESMO®.
2. Membrana hydroizolacyjna HYPERDESMO® z żywicy poliuretanowej. Jest to „kregosłup” całego rozwiązania, gwarantujący długookresową szczelność całej konstrukcji.
3. Dekoracyjna nawierzchnia z żywicy poliuretanowej w jednym z poniższych wariantów:

– kamienny dywan
– dywan z dekoracyjnego kruszywa kwarcowego związanego żywicą transparentną
– powierzchnia „na gładko” z płatkami dekoracyjnymi

Cechy, które sprawiają, że żywice systemu HYPERDESMO® gwarantują długookresową trwałość każdego tarasu i balkonu:
– wysoka elastyczność poliuretanowych żywic systemu HYPERDESMO® sprawia, że z łatwością mostkują one pęknięcia podłoża
– wysoka odporność na UV
– całkowita wodoszczelność potwierdzona certyfikatem ETAG z kategorią W3
– odporność na szeroki wachlarz temperatur (-40 do 80oC)
– wysoka odporność udarowa i chemiczna
– jednolita powierzchnia bez szwów i łączeń gwarantuje całkowitą szczelność

Podłoże betonowe/chłonne lekko porowate:

– Microsealer-50 lub Geodesmo-50

Podłoże narażone na negatywne ciśnienie wody:

– Aquadur lub Aquasmart-Dur

Podłoże gładkie niechłonne (aplikacja np. na starych płytkach ceramicznych):

– Primer-T

Stare powłoki hydroizolacyjne (akrylowe, bitumiczne, asfaltowe):

– Universal-Primer 2K 4060

Inne (np. powierzchnie metalowe):

– Microsealer-50 lub Geodesmo-50

Płynna poliuretanowa membrana hydroizolacyjna rodziny HYPERDESMO® to rdzeń rozwiązań ALCHIMICA dla balkonów i tarasów. Gwarantuje wieloletnią trwałość i całkowitą szczelność. W zależności od oczekiwanych parametrów i warunków wykonywania prac, dobierz* jeden z wariantów:

– Hyperdesmo®

– Hyperdesmo® Classic

– Hyperdesmo® HAA

– Hyperdesmo®-S

* zalecany kontakt z doradcą technicznym


Na membranie hydroizolacyjnej z żywicy poliuretanowej HYPERDESMO®, na kolejnym etapie prac układana jest nawierzchnia dekoracyjna w jednym z wybranych wariantów.

System tarasowy HYPERDESMO® oferuje szereg opcji dekoracyjnego wykończenia nawierzchni tarasu i balkonu. Jedną z nich jest kamienny dywan, wykonany w oparciu o marmurowe lub rzeczne otoczaki związane żywicą poliuretanową:
– HYPERDESMO®-T
lub
– HYPERDESMO®-T-SL Binder

Poznaj szczegóły dot. kamiennego dywanu:

Dywan z dekoracyjnego kruszywa kwarcowego:

Zmieszaj wybrane barwione kruszywo kwarcowe z transparentną żywicą poliuretanową HYPERDESMO®-T lub HYPERDESMO® ADY-E i rozprowadź równomiernie szpachlą bezpośrednio na powierzchni uprzednio wykonanej hydroizolacji z membrany poliuretanowej systemu HYPERDESMO®.

Następnie wykonaj powłokę zamykającą z żywicy HYPERDESMO®-T (jak na ilustracji)

Kolejnym wariantem dekoracyjnego wykończenia nawierzchni tarasu lub balkonu jest powłoka top-coat z płatkami dekoracyjnymi.

W tym celu rozprowadź na wykonanej wcześniej hydroizolacji powłokę z żywicy HYPERDESMO-T (pigmentowaną na pożądany kolor), a następnie rozsyp płatki dekoracyjne w pożądanej ilości na świeżej, jeszcze niezwiązanej żywicy. Po upływie 8-12 godzin wykonaj aplikację transparentnej powłoki zamykającej (top-coat) z HYPERDESMO-T.

Zapoznaj się z zaleceniami stosowania systemu tarasowego i balkonowego.