System hydroizolacji basenów

W przypadku prac renowacyjnych, przed przystąpieniem do wykonania hydroizolacji niecki basenu zalecane jest wykonanie reprofilacji betonu. W tym celu zastosuj:

– Hygrosmart Fiber

W celu uzyskania odporności hydroizolacji na negatywne parcie wody od gruntu, zastosuj podkład gruntujący:

– Aquasmart-Dur

lub

– Aquadur

przy zużyciu 0,5kg/m2, w dwóch warstwach po 0,25kg.

Wykonaj warstwę hydroizolację stosując:

– Epoxy Resin 51 Pool

W celu nadania hydroizolacji podniesionej odporności UV oraz wykonania oznakowania poziomego, zastosuj pigmentowanej powłoki top-coat:

– Aquasmart Pool Protect