Hydroizolacja zbiorników

Hydroizolacja zbiornika z wodą pitną.

Zastosuj grunt:

– Aquasmart-Dur

lub

– Aquadur

Hydroizolacja od wewnątrz:

– HYPERDESMO®2K-W

Hydroizolacja/ochrona od zewnątrz:

– HYPERDESMO®PB-MONO

lub

– HYPERDESMO®PB-2K

Zbiornik metalowy

Zastosuj grunt dla powierzchni metalowych:

– Geodesmo-50

lub

– Microsealer-50

Hydroizolacja od wewnątrz:
– HYPERDESMO®2K-W

Ochrona od zewnątrz:

– HYPERDESMO PB-MONO

lub

– HYPERDESMO PB-2K

Hydroizolacja zbiornika na ścieki | izolacja zbiorników z betonu i metalu.

Zastosuj grunt:

– Aquasmart-Dur

lub

– Aquadur

Hydroizolacja od wewnątrz:

– HYPERDESMO®D-2K

lub

– HYPERDESMO POLYUREA 2K-HC

Hydroizolacja/ochrona od zewnątrz:

– HYPERDESMO®PB-MONO

lub

– HYPERDESMO®PB-2K

Zastosuj grunt dla powierzchni metalowych:

– Geodesmo-50

lub

– Microsealer-50

Hydroizolacja od wewnątrz:

– HYPERDESMO-D-2K

lub

– HYPERDESMO POLYUREA 2K-HC

Ochrona od zewnątrz:

– HYPERDESMO PB-MONO

lub

– HYPERDESMO PB-2K