Hydroizolacja dachu

Płynne membrany poliuretanowe HYPERDESMO® (klasa trwałości W3 – minimalny okres eksploatacji 25 lat) aplikowane są na zimno wałkiem lub natryskiem hydrodynamicznym. Bez zgrzewania/klejenia wiążą się do wszystkich stosowanych współcześnie w budownictwie rodzajów podłoża (powierzchnie mineralne jak np. beton, membrany PCV, EPDM, TPO/FPO, papy bitumiczne, asfaltowe, powłoki akrylowe i inne) z siłą >2N/mm2 czyli 20kg/cm2. Wysokie parametry związania do podłoża wraz z doskonałą odpornością UV, mechaniczną i chemiczną, paroprzepuszczalnością (19,2gr/m2/dobę, μ= ~1105, ETAG 005) oraz niską masą, sytuują membrany HYPERDESMO® w ścisłej światowej czołówce nowoczesnych rozwiązań hydroizolacyjnych. Wymienione cechy sprawiają, że jest to rozwiązanie z powodzeniem stosowane zarówno do hydroizolacji nowych dachów, jak również renowacji starych i nieszczelnych pokryć dachowych. Poniżej prezentujemy rozwiązania systemowe dla różnego rodzaju najczęściej spotykanych typów podłoża.

Hydroizolacja dachu - Nawierzchnia mineralna

W kolejnych zakładkach prezentujemy produkty rodziny HYPERDESMO® stosowane do hydroizolacji stropodachów z nawierzchnią betonową.
Dzięki naszemu rozwiązaniu możliwe jest uzyskanie wieloletniej szczelności dachu z gwarancja 25 lat trwałości. Dzięki aplikacji płynnej membrany HYPERDESMO® uzyskamy bezszwową, silnie związaną do podłoża na całej połaci dachu powłokę hydroizolacyjna, charakteryzującą się wysoką odpornością na wszelkie czynniki eksploatacyjne jak np. UV, wysokie i niskie temperatury, stojącą wodę. Dodatkowo, w przypadku zastosowania opcjonalnego top-coatu HYPERDESMO® ADY-E uzyskamy wysokie parametry refleksyjności promieni słonecznych SRI=102, co bezpośrednio przełoży się m.in. na niższą temperaturę w budynku w miesiącach letnich, a tym samym obniży koszty funkcjonowania klimatyzacji.
Opis krok po kroku: hydroizolacja dachu betonowego

Proponowany podkład gruntujący:

– Aquadur
– Aquasmart-Dur
– Microsealer-50
– Geodesmo-50

Zalecamy dobór podkładu gruntującego w porozumieniu z naszym doradcą technicznym

Podkład gruntujący stosowany jest w celu ustabilizowania powierzchni mineralnej i aktywowania jej chemicznie, aby w rezultacie uzyskać możliwie wysoki parametr związania membrany HYPERDESMO© do podłoża oraz wysoką trwałość hydroizolacji.

Rekomendowany typ membrany HYPERDESMO© w warunkach silnej ekspozycji na UV

– HYPERDESMO©
– HYPERDESMO© CLASSIC
– HYPERDESMO© HAA

Jeśli membrana nie jest narażona na oddziaływanie UV, zastosuj:

– HYPERDESMO© PB-2K

Jeśli nawierzchnia jest złej jakości (np. spękany beton), rekomendujemy dodatkowe zbrojenie membrany geowłókniną, np. GEOTEXTILE-50

Powłoka ochronna (top-coat) w systemie HYPERDESMO© jest stosowana opcjonalnie w celu podnesienia parametrów refleksyjności promieni słonecznych do SRI 102 (parametr przekraczający wymagania stawiane tzw. chłodnym dachom) oraz podniesienia odporności membran poliuretanowych rodziny HYPERDESMO© na obciążenia eksploatacyjne z P1 do P3.

– HYPERDESMO© ADY-E

Wysoka refleksyjność promieni słonecznych dachu to niższe rachunki za prąd w okresie letnim (niższy pobór prądu przez klimatyzację)
Wysoka refleksyjność promieni słonecznych dachu to ograniczenie szkodliwego efektu miejskiej wyspy ciepła

Naprawa dachu - papa bitumiczna - membrana EPDM - powłoka akrylowa

W kolejnych zakładkach prezentujemy produkty rodziny HYPERDESMO® stosowane do renowacji dachów krytych papą bitumiczną i membraną EPDM.
Dzięki naszemu rozwiązaniu możliwe jest uzyskanie wieloletniej szczelności dachu (gwarancja 25 lat trwałości) dzięki aplikacji płynnej membrany z żywic poliuretanowych bezpośrednio na starym, wyeksploatowanym pokryciu dachowym. W rezultacie uzyskamy bezszwową, silnie związaną do podłoża powłokę na całej połaci dachu, charakteryzującą się wysoką odpornością na wszelkie czynniki eksploatacyjne jak np. UV, wysokie i niskie temperatury, stojącą wodę. Dodatkowo, w przypadku zastosowania opcjonalnego top-coatu HYPERDESMO® ADY-E uzyskamy wysokie parametry refleksyjności promieni słonecznych SRI=102.
Opis krok po kroku: Hyperdesmo-system-renowacji-dachu-krytego-papa-bitumiczna

Zalecany podkład gruntujący

stare hydroizolacje bitumiczne, asfaltowe, akrylowe:
– Universal Primer 2K-4060

stare membrany EPDM:
– Microsealer-50
– Geodesmo-50

Zalecamy dobór podkładu gruntującego w porozumieniu z naszym doradcą technicznym.

Rekomendowany typ membrany HYPERDESMO© w warunkach ekspozycji na UV

– HYPERDESMO©
– HYPERDESMO© CLASSIC
– HYPERDESMO© HAA

Jeśli powłoka izolacyjna, na której dokonujemy aplikacji płynnej membrany jest w dobrym stanie mechanicznym, dopuszczalna jest aplikacja bez zbrojenia geowłókniną przy zachowaniu zużycia minimum 2kg/m2. W pozostałych przypadkach zastosuj zbrojenie geowłókniną GEOTEXTILE-50 metodą „mokre na mokre”.

Jeśli membrana nie jest narażona na oddziaływanie UV, zastosuj:

– HYPERDESMO© PB-2K

Powłoka ochronna (top-coat) w systemie HYPERDESMO© jest stosowana opcjonalnie w celu podnesienia parametrów refleksyjności promieni słonecznych do SRI 102 (parametr przekraczający wymagania stawiane tzw. chłodnym dachom) oraz podniesienia odporności membran poliuretanowych rodziny HYPERDESMO© na obciążenia eksploatacyjne z P1 do P3.

– HYPERDESMO© ADY-E

Wysoka refleksyjność promieni słonecznych dachu to niższe rachunki za prąd w okresie letnim (niższy pobór prądu przez klimatyzację)
Wysoka refleksyjność promieni słonecznych dachu to ograniczenie szkodliwego efektu miejskiej wyspy ciepła

Naprawa dachu - membrana PCV - membrana TPO - membrana FPO

Zalecany podkład gruntujący:

Aplikacja na starej membranie PCV
– Primer PVC

Aplikacja na starej membranie TPO/FPO
– Primer TPO/FPO

Podkład gruntujący stosowany jest w celu chemicznej aktywacji powierzchni, aby w rezultacie uzyskać możliwie wysoki parametr związania membrany HYPERDESMO® do podłoża oraz wysoką trwałość hydroizolacji.

Rekomendowany typ membrany HYPERDESMO© w warunkach ekspozycji na UV

– HYPERDESMO©
– HYPERDESMO© CLASSIC
– HYPERDESMO© HAA

Jeśli membrana nie jest narażona na oddziaływanie UV, zastosuj:

– HYPERDESMO© PB-2K

Powłoka ochronna (top-coat) w systemie HYPERDESMO© jest stosowana opcjonalnie w celu podnesienia parametrów refleksyjności promieni słonecznych do SRI 102 (parametr przekraczający wymagania stawiane tzw. chłodnym dachom) oraz podniesienia odporności membran poliuretanowych rodziny HYPERDESMO© na obciążenia eksploatacyjne z P1 do P3.

– HYPERDESMO© ADY-E

Wysoka refleksyjność promieni słonecznych dachu to niższe rachunki za prąd w okresie letnim (niższy pobór prądu przez klimatyzację)
Wysoka refleksyjność promieni słonecznych dachu to ograniczenie szkodliwego efektu miejskiej wyspy ciepła

Naprawa dachu - pokrycie z blachy

Zalecany dla powierzchni z metalu podkład gruntujący:

– Microsealer-50
– Geodesmo-50
– Microsealer PU

Podkład gruntujący stosowany jest w celu chemicznej aktywacji powierzchni, aby w rezultacie uzyskać możliwie wysoki parametr związania membrany HYPERDESMO© do podłoża oraz wysoką trwałość hydroizolacji.
Opis krok po kroku: renowacja i ochrona dachu z blachy

Rekomendowany typ membrany HYPERDESMO© w warunkach ekspozycji na UV

– HYPERDESMO©
– HYPERDESMO© CLASSIC
– HYPERDESMO© HAA

Jeśli membrana nie jest narażona na oddziaływanie UV, zastosuj:

– HYPERDESMO© PB-2K

Powłoka ochronna (top-coat) w systemie HYPERDESMO© jest stosowana opcjonalnie w celu podnesienia parametrów refleksyjności promieni słonecznych do SRI 102 (parametr przekraczający wymagania stawiane tzw. chłodnym dachom) oraz podniesienia odporności membran poliuretanowych rodziny HYPERDESMO© na obciążenia eksploatacyjne z P1 do P3.

– HYPERDESMO© ADY-E

Wysoka refleksyjność promieni słonecznych dachu to niższe rachunki za prąd w okresie letnim (niższy pobór prądu przez klimatyzację)
Wysoka refleksyjność promieni słonecznych dachu to ograniczenie szkodliwego efektu miejskiej wyspy ciepła