STUDNIE GŁĘBINOWE

Za własną studnią głębinową przemawia kilka argumentów, a najważniejszym z nich jest niski koszt wydobywanej wody.
Około 20 gr za 1 m3 będący jedynie opłatą za energię elektryczną konieczną na jej przepompowanie.

Wykonujemy:
– Sprawdzanie poziomu wody na mapach hydrogeologicznych,
– Szukanie wody metodą elektrooporową,
– Odwiert studni w danym terenie,
– Podłączenie studni do budynku,
– Uzdatnianie wody.

Przygotowanie studni głębinowej  to kompleksowa usługa na którą składa się analiza terenu, sam odwiert jak i stworzenie przyłącza do wybranych przez naszych Klientów budynków. W zależności od specyfiki lokalizacji takich jak wielkość działki, czy struktura jej gruntu wykorzystuje różne technologie – mamy urządzenia pozwalające na odwierty “na młotek” jak i „na płuczkę”. Na życzenie Klientów wykonujemy również badanie elektrooporowe gruntu, powalające na określenie warunków gruntowo-wodnych, a tym samym wybór najlepszej lokalizacji na odwiert.

Procedura przygotowania studni obejmuje:
– Wycenę zlecenia z ewentualnymi oględzinami terenu i oszacowaniem na jakiej głębokości znajduje się woda gruntowa,
– przetransportowanie wiertnicy,
– Odwiert o średnicy 190mm,
– Filtry do uzdatniania wody,
– Obsypkę żwiru filtracyjnego,
– Pompę, zbiorniki przeponowe oraz złącza szwedzkie/kręgi,
– Niebieskie rury studzienkowe z atestem 125mm,
– Przyłącze instalacji sanitarnej i elektrycznej.

Cena każdej z realizowanych przez Nas usług ustalana jest indywidualnie, a o jej wysokości decyduje:
Lokalizacja : dojazd, transport, ukształtowanie terenu i istniejąca infrastruktura podziemna.

Budowa geologiczna : struktura i ukształtowanie terenu (od tego zależne jest zastosowanie odpowiedniej technologii odwiertu), głębokość na której znajduje się warstwa wodonośna.

Technologia : średnica otworu studziennego, rodzaj i wielkość filtra, typ i rodzaj wykończenia studni, typ, rodzaj i marka pompy głębinowej pod kątem wydajności studni i indywidualnych wymagań Klienta, w końcu wykonanie podłączenia do instalacji finalnej.

Budowa studni musi być zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Właściciel działki nieobjętej takim planem jest zobowiązany do przedstawieniu decyzji o warunkach zabudowy. Warto także dodać, że niektóre organy administracyjne wymagają dodatkowych dokumentów, wynikających z zapisów prawa miejscowego, dlatego przed złożeniem wniosku na budowę studni głębinowej warto zasięgnąć informacji o wszystkich wymaganiach formalno – prawnych.