Poliuretanowe i epoksydowe podkłady gruntujące

Poliuretanowe i epoksydowe podkłady gruntujące

AQUASMART-DUR

AQUASMART-DUR to dwuskładnikowy, oparty na wodzie epoksydowy podkład gruntujący. Mieszanie składników w proporcji 1:1 umożliwia użytkownikowi zagruntowanie nawet niewielkich powierzchni i zachować resztę gruntu dla przyszłych potrzeb. Grunt stosowany do przygotowania powierzchni przed aplikacją poliuretanowych płynnych membran Hyperdesmo, produktów z linii Aquasmart oraz produktów epoksydowych. Grunt stanowi barierę dla wilgoci. Zastosowanie:

 • podkład na powierzchnie chłonne
 • aplikacje gdy wymagana jest bariera dla wilgoci
 • uszczelnienie betonu i murarki
 • warstwa sczepna pomiędzy starym i nowym betonem
 • zabezpieczenie powierzchni z metalu

AQUADUR

AQUADUR to dwuskładnikowy epoksydowy podkład gruntujący oparty na wodzie. Nie zawiera substacji lotnych i może być stosowany w zamkniętych pomieszczeniach o ograniczonej wentylacji. Stanowi trwałą i skuteczną barierę dla wody i wilgoci (certyfikat Class III), co czyni go idealnym na powierzchniach obciążonych negatywnym ciśnieniem wody i podnoszącą wilgocią. Stosowany z systemami HYPERFLOOR oraz HYPERDESMO. Posiada również inne zastosowania poza gruntowaniem.

Zastosowanie:

 • gruntowanie fundamentów, basenów, zboirników wodnych,
 • gruntowanie powierzchni porowatych i chłonnych
 • warstwa zabezpieczająca dla betonu
 • warstwa szczepna pomiędzy starym i nowym betonem
 • bariera dla wody/wilgoci

GEODESMO-50

GEODESMO-50 to jednoskładnikowy, oparty na poliuretanie uniwersalny grunt stosowany do każdego rodzaju powierzchni. Może być z powodzeniem stosowany na powierzchnie porowate jak i gładkie, chłonne i niechłonne. Cechuje się niską lepkością i zbalansowanym czasem wiązania skutkującym łatwą aplikacją i krótkim czasem aplikacji kolejnej powłoki na każdego rodzaju powierzchni, zarówno bardzo porowatej, średnio oraz gładkiej (np. szkło i metale). Ponadto może być skutecznie wykorzystany zarówno na suchym jak i wilgotnym betonie, nie tylko jako podkład gruntujący lecz również jako ekonomiczny środek do impregnacji, podnoszący dodatkowo odporność betonu. Aplikacja pędzlem lub wałkiem. Zużycie: 100-500 gr/m2, w zależności od porowatości i chłonności.

Zastosowanie:

 • Gruntowanie powierzchni przed aplikacją membran rodziny Hyperdesmo:
  • grunt uniwersalny, powierzchnie porowate i gładkie, chłonne i niechłonne stosowany również jako impregnat

MICROSEALER-50

MICROSEALER-50 to jednoskładnikowy, poliuretanowy podkład gruntujący o niskiej lepkości dedykowany do zróżnicowanych powierzchni. Tworzy wysokiej jakości warstwę szczepną dla membran HYPERDESMO oraz samorozpływnych posadzek żywicznych HYPERFLOOR. Do gruntowania powierzchni silnie i średnio porowatych jak również gładkich (szkło, metale). Może być stosowany na suchym i silnie wilgotnym betonie, a nawet tzw. „zielonym betonie”. Głęboko penetruje podłoża chłonne, wzmacniając ich strukturę. Stosowany również jako ekonomiczny impregnat.

Zastosowanie:

 • gruntowanie betonu (również wilgotnego),
 • gruntowanie kafli ceramicznych i płytach kamiennych,
 • gruntowanie powierzchni gładkich jak szkło i marmur,
 • gruntowanie powierzchnie metalowych (blachy itp.)
 • Stosowany również do impregnacji.

UNIVERSAL PRIMER-2K-4060

UNIVERSAL PRIMER-2K-4060 jest dwuskładnikowym podkładem gruntującym dedykowanym do przygotowania powierzchni przed aplikacją płynnych membran systemu HYPERDESMO® jak również innych produktów poliuretanowych z oferty Alchimica. Produkt szybkowiążący, bez zawartości rozpuszczalników (zero V.O.C.). Zaprojektowany dla zapewnienia wysokiej przylegalności membrany nawet na wilgotnym betonie.

Zastosowanie:

 • grunt ogólnego zastosowania
 • metale (również galwanizowane, aluminium, marmur
 • gruntowanie starych pap bitumicznych przed renowacją
 • wzmocnienie związania interwarstw
 • aplikacje w warunkach złej wentylacji
 • membrany asfaltowe i asfalt
 • gruntowanie przed aplikacją innych powłok niż poliuretanowe, np. akrylowych

PRIMER-T

PRIMER-T to  jednoskładnikowy podkład gruntujący, bezbarwny, niebrudzący,  zaprojektowany specjalnie do użytku z transparentną płynną membraną  poliuretanową HYPERDESMO®-T.  Pomimo, że dedykowany jest systemowi do transparentnej  hydroizolacji/renowacji tarasów, może być także stosowany z pozotałymi  membranami linii HYPERDESMO®. PRIMER-T jest  łatwy do zastosowania poprzez wtarcie czystą ściereczką preparatu w  podłoże. Po upływie 10-15 minut podłoże jest gotowe do aplikacji płynnej  membrany.

Zastosowanie:

 • powierzchnie szkliste
 • ceramika
 • lekko porowaty marmur

MICROPRIMER-PU

MICROPRIMER-PU to jednoskładnikowy, bezbarwny podkład gruntujący stosowany na powierzchniach gładkich i porowatych, chłonących i niechłonących ciecz. W pełni alifatyczny, niebrudzący, wykazujący doskonałą przyczepność nawet do gładkich i szklistych powierzchni. Stosowany także jako wysokiej jakości impregnat na powierzchnie betonowe.

Zastosowanie:

 • gładkie i porowate powierzchnie
 • chłonące i niechłąnące ciecz
 • primer pod membrany Hyperdesmo oraz masy uszczelniające Hyperseal
 • wysokiej jakości impregnat

MICROSEALER PU

MICROSEALER PU jest jednoskładnikowym uniwersalnym poliuretanowym podkładem gruntującym do stosowania na wszystkich powierzchniach. Stosowany również do impregnowania powierzchni porowatych i głądkich. Może być stosowany zarówno na suchym jak i wilgotnym betonie. Spolimeryzowany film primera wykazuje wybitne właściwości fizyczne: elongację 400% i siłę rozciągającą przekraczającą 20N/mm2. Cechy te doskonale odpowiadają właściwościom płynnych membran linii HYPERDESMO®. Aplikacja pędzlem lub wałkiem. Zużycie 100-500 gr/m2, w zależności od stopnia porowatości powierzchni.

Zastosowanie:

 • gruntowanie betonu, w tym silnie wilgotnego
 • powierzchnie ceramiczne
 • metale, marmur, szkło i inne gładkie powierzchnie
 • stosowany również jako impregnat do beton