Dodatki i inne produkty

THIXO-TOOL

THIXO-TOOL to dodatek opracowany przez Alchimica w celu rozwiązania trudności związanych z aplikacją płynnych membran linii HYPERDESMO® na powierzchniach bardzo pochyłych i pionowych. Zalecane jest dodawanie produktu w ilości 10-30%, w zależności od stopnia pochyłości powierzchni, jej stanu i pożądanego zużycia. THIXO-TOOL może być używany razem z Accelerator 3000A, gdy rekomendowane jest zastosowanie atalizatora. THIXO-TOOL nie należy stosować do membran z dodatkiem bitumicznym, tj. HYPERDESMO®-PB, jedno- lub dwuskładnikowych.

ACCELERATOR-3000A©

ACCELERATOR-3000A© to zaawansowany technologicznie chemiczny akcelerator wiązania, zaprojektowany dla płynnych membran poliuretanowych Hyperdesmo© (z wyjątkiem odmiany HAA). Produkt ten został stworzony w taki sposób, aby uzyskać optymalną relację szybkości wiązania i czasu pracy z produktem. Wraz ze skróceniem czasu wiązania membran linii Hyperdesmo, dodatek ten podnosi jej parametry, w tym twardość i odporność chemiczną.

AQUASMART THERMO

AQUASMART THERMO jest jednoskładnikową, opartą na wodzie poliuretanową farbą termoizolacyjną do użytku wewnętrznego i zewnętrznego. Jest w 100% alifatyczna, cechuje się nadzwyczajnymi właściwościami w trudnych warunkach klimatycznych. AQUASMART THERMO to unikalny produkt zaprojektowany w celu redukcji niepożądanego w okresie letnim nagrzewania wnętrza, natomiast w okresie zimowym ograniczenia niekorzystnych strat cieplnych z budynku. Produkt zachowuje swoje termoizolacyjne właściwości dzięki temu, że komórki w poliuretanie są zawsze w 100% zamknięte. Aplikacja pędzlem, wałkiem lub bezpowietrznym natryskiem; Zużycie 2 l/m2 (1l/m2 tworzy warstwę suchego filmu o grubości 1mm).

HYPEGLUE TX-40

HYPEGLUE TX-40 to jednoskładnikowy bezrozpuszczalnikowy klej poliuretanowy, którego wiązanie następuje poprzez reakcję z wilgocią powietrza. Klej łączy wysoką elastyczność i znakomite właściwości mechaniczne, umożliwiające drewnu na rozszerzanie się i pracę bez uszkodzenia. Produkt stosowany wewnątrz i na zewnątrz do wodoszczelnego klejenia każdego rodzaju parkietu, drewnianych podłóg oraz płytek ceramicznych na zróżnicowanych podłożach. W pomieszczeniach mokrych powłoka kleju stanowi jednocześnie skuteczną hydroizolację.