POMPY CIEPŁA

Oferujemy Państwu sprzedaż i instalację gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła. Posiadamy niezbędne uprawnienia, doświadczenie, zasób odpowiednich kadr i urządzeń do instalacji tego typu urządzeń.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

GRUNTOWA POMPA CIEPŁA

Gruntowe pompy ciepła wykorzystują ciepło przechowywane w warstwach powierzchniowych Ziemi. Gdy świeci słońce, grunt nagrzewa się i magazynuje energię. Za pomocą nowoczesnej techniki, ta energia może być wykorzystana później w gospodarstwach domowych w celach grzewczych. Sercem tego układu jest gruntowa pompa ciepła.

Jak działają gruntowe pompy ciepła

Ponieważ Ziemia absorbuje energię uwalnianą od słońca, temperatury gruntu pozostają stałe przez cały rok. Temperatura Ziemi utrzymuje się na poziomie od 8-15 stopni Celsjusza przez cały rok. Pompa ciepła absorbuje ciepło z lokalizacji, gdzie jest przechowywane, a następnie transportuje i uwalnia je w innym miejscu (np. w domu). W lecie proces jest odwrócony i to Ziemia absorbuje ciepło pochodzące z domu, zastępując je chłodnym powietrzem.

Gruntowy system ogrzewania składa się z trzech elementów:

  • Pompy ciepła;
  • Gruntowego wymiennika ciepła;
  • Systemu dystrybucji (takich jak kanały powietrza)

Proces zachodzący przy użyciu gruntowej pompy ciepła

W pierwszej kolejności zimna woda (lub mieszanina wody i środka zapobiegającego zamarzaniu) jest pompowana do gruntu. Płyn przeciw zamarzaniu jest stale podgrzewany przez stałą temperaturę podłoża. Następnie, płyn jest kierowany do wymiennika ciepła.

Energia zaabsorbowana z ziemi jest transportowana do substancji chłodzącej, która podgrzewana jest w niskiej temperaturze i w efekcie zamienia się w gaz. Kolejnym etapem jest transport gazu do sprężarki, gdzie zachodzi proces kompresji powodujący wzrost temperatury gazu. W finalnym etapie gaz jest transportowany do kondensatora, skąd dostarcza ciepło do ogrzewania gospodarstwa domowego.

Dodatkowo, gorąca woda jest doprowadzana do akumulatora. Akumulator dostarcza ciepłą wodę do domowego systemu grzewczego. W lecie, gdy ciepło nie jest potrzebne, dzięki zmianie ustawień zaworu można odwrócić te proces, uwolnić gorące powietrze z domu i zastąpić je chłodnym.

Jak ogrzać cały dom przy takiej małej temperaturze?

Na głębokości około 15 m, zmiany sezonowe nie mają wpływu na temperaturę. Nawet w zimie, kiedy ziemia pokrywa jest warstwą śniegu, temperatura jest stała. Jak wspominaliśmy, ciepło z ziemi jest pochłaniane przez zimny płyn chłodniczy, który transportuje ciepło do sprężarki. Jako że płyn jest stale ogrzewany, jego temperatura wzrasta. Systemy pomp gruntowych osiągają raczej wysoki współczynnik wydajności (3 do 6) w najzimniejsze zimowe noce, w porównaniu do wyniku 1.75-2.5 w chłodne dni. Gruntowe pompy ciepła ziemi są jednymi z najbardziej wydajnych energetycznie technologii zapewniających ogrzewanie wody i HVAC (ogrzewanie (heating), wentylacja (ventilation) i klimatyzacja (air conditioning)).

Ile powierzchni wymagane jest do instalacji gruntowych pomp ciepła?

Wbrew pozorom, nie potrzeba kilka hektarów ziemi do instalacji gruntowych pomp ciepła. Nawet skromny ogród może być bazą do wykorzystania ciepła Ziemi. Na podstawie rozmiaru budynku i wymagań określane jest, ile pętli będzie niezbędnych. Pierwszym etapem instalacji jest przekopanie terenu. Instalacja musi być mocno osadzona, następnie montowany jest konwerter ciepła, który będzie przechwytywać ciepło. Ważne jest zatem, aby dobrać odpowiedni rodzaj pompy gruntowej.

POWIETRZNA POMPA CIEPŁA

Dlaczego pompa ciepła?

  • Działki nie trzeba uzbrajać w gaz lub nie będzie trzeba przeznaczać osobnego pomieszczenia na kotłownię olejową, bądź ustawiać w ogrodzie zbiornika na propan-butan.
  • Dom nie musi mieć komina.
  • Pomieszczenie, gdzie stoi pompa ciepła może służyć również do innych celów np. jako pralnia lub suszarnia.
  • Brak procesu spalania, a zatem bezpiecznie i ekologicznie.
  • Do powyższych zalet należy dodać jeszcze jedną i najważniejszą – bardzo tanie ogrzewanie. Choć koszty inwestycyjne w system z pompą ciepła wielu przerażają, późniejsze koszty ogrzewania mile zaskakują.
  • Pompa ciepła to nie tylko ogrzewanie, ale także możliwość przygotowania ciepłej wody użytkowej, podgrzewanie basenu oraz schładzanie pomieszczeń w okresie letnim – chłodzenie pasywne.

Ponad jedna czwarta energii użytkowej w Polsce zużywana jest przez gospodarstwa domowe. Ponad trzy czwarte z tego używane jest w celu ogrzewania pomieszczeń. To wystarczający powód do oszczędzania energii oraz redukcji emisji CO2. Można to zrealizować poprzez zmniejszenie strat ciepła, np. dzięki lepszej izolacji, nowoczesne okna oraz przez oszczędny i przyjazny dla środowiska system ogrzewania.